Ön Yazı Örnekleri

Ön Yazı, başvurulan işe yönelik istek, hedef ve niyeti kısaca ifade etmek için yazılır. Özgeçmişinizle birlikte bir ön mektup mutlaka gönderin. Bu mektupta altını çizmekte fayda gördüğünüz kişisel ve profesyonel özelliklerinizi vurgulayabilirsiniz. Ön mektup aynı zamanda fikirlerinizi nasıl organize ve kendinizi ne netlikte ifade edebildiğinizin göstergesidir. Sahip olduğunuz niteliklerin, okuyucu için neden önemli olduğunu anlattığınız yerdir.

İş başvurularında CV veya iş başvuru formu ile birlikte ön yazı göndermeniz gerekebilir. Ön yazı, başvurulan işe neden uygun olunduğunu vurgulamak için yazılır. Ön yazı, CV'nin bir özeti değildir, ön yazı CV'de yazılamayan hususları kısaca açıklamak için yazılmalıdır.

Ön yazılar genelde bir sayfalık dokümanlardır. Ön yazılar, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur: Giriş bölümünde genelde kim olduğunuzdan, neden yazdığınızdan ve başvurduğunuz kadro için neler yapabileceğinizden bahsedersiniz.

Ön Yazıda

İndir Ön Yazı Örnekleri« Anasayfa